دریافت جایزه ملی روابط عمومی های برتر ایران توسط "روابط عمومی گروه صنعتی صفا"
بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط گروه منتخب داوران روابط عمومی، گروه صنعتی صفا در "نخستین جشنواره ملی آرمان برتر" به عنوان مدیر برتر در حوزه روابط عمومی منتخب و شایسته دریافت جایزه ملی روابط عمومی­ های برتر ایران گردید.
   1397/3/23 11:38